Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες

Έτος έκδοσης: 2010    Σελίδες: 90    Έχει εξαντληθεί

Σε αυτή την έκδοση επιχειρείται αναγωγή στοιχείων των ΟΤΑ, που λειτουργούν σήμερα (πρόγραμμα "Ι. Καποδίστριας") στους νέους Δήμους του προγράμματος "Καλλικράτης". Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία είναι ο πληθυσμός, η έκκταση, ο αριθμός των οικισμών, ο αριθμός των Τοπικών Διαμερισμάτων, τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, στοιχεία απασχόλησης, το προσωπικό, τα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος "Θησέας", κλπ.
Παράλληλα παρουσιάζονται θεματικοί χάρτες των Περιφερειών (ΑΕΠ, ιατροί, σχολεία, κλπ), ενώ επιχειρείται η παρουσίαση των Ελληνικών περιφερειών στο ευρωπαϊκό τους περιβάλλον.
Τέλος, παρατίθεται ο κατάλογος των νέων Δήμων του προγράμματος "Καλλικράτης" στον οποίο εμφανίζονται και οι ΟΤΑ του προγράμματος "Ι. Καποδίστριας", που συνθέτουςν αυτούς.

Αρχείο pdf

Επιστροφή