Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός για τον Εκσυγχρονισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 1992    Σελίδες: 66    Έχει εξαντληθεί

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕΤΑΑ - ΚΕΔΚΕ, η ΚΕΔΚΕ ανέθεσε στην ΕΕΤΑΑ την εκπόνηση μελέτης με τον τίτλο "Κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης της επίδοσης ενός ΟΤΑ και η χρήση τους στη διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του.
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τις μελέτες οργάνωσης που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ για διάφορους ΟΤΑ και τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα της υπόψιν μελέτης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στη λήψη αποφάσεων για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή