Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Έτος έκδοσης: 1992    Σελίδες: 128    Έχει εξαντληθεί

Στον οδηγό αυτό επιχειρείται η καταγραφή με τρόπο όσο γίνεται πληρέστερο, των διαδικασιών σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή