Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Νέες κοινωνικές ανάγκες. Νέες προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής

Έτος έκδοσης: 2008    Σελίδες: 96    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια δύο δράσεων της ΚΠ Equal Α.Σ. Συγκλίσεις "Καινοτόμες Πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Συμπληρωματικός Μηχανισμός Ενεργών Πολιτικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής" με αντίκείμενο:
Δράση 9 : "Ανάπτυξη μεθοδολογίας εντοπισμού και προσέγγισης ιδιαίτερα ευπαθών μελών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πιλοτική εφαρμογή του προαναφερόμενου εργαλείου"
Δράση 10: "Πρωτογενής έρευνα αναγκών σε επιλεγμένες από κάθε Δομή ευπαθείς ομάδες με στόχο την προσαρμογή των παρεχόμενων από τις δομές υπηρεσιών στις ανάγκες τους"
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη
Το Α' μέρος αφορά τα νέα κοινωνικά υποκείμενα και τις σύγχρονες προκλήσεις για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης Το Β' μέρος αφορά προσεγγίσεις και πολιτικές για τη διάγνωση και κάλυψη των πολλαπλών κοινωνικών αναγκών

Αρχείο pdf

Επιστροφή