Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Μεθοδολογικός οδηγός για Προγράμματα Κατάρτισης που απευθύνονται σε μικτή ομάδα εργαζομένων

Έτος έκδοσης: 2007    Σελίδες: 64    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Στον οδηγό αυτό καταγράφεται η εμπειρία των δύο Προγραμμάτων Κατάρτισης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης αιτούντων άσυλο, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο EQUAL, ΑΝΑΔΡΑΣΗ-ΙΣΤΟΣ και ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ και είχαν την ιδιαιτερότητα να είναι μικτής σύνθεσης.
Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν από κοινού Έλληνες άνεργοι κοινωνικοί επιστήμονες και πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο με αντίστοιχες γνώσεις, ενδιαφέροντα και δεξιότητες

Αρχείο pdf

Επιστροφή