Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Κοινωνικές παρεμβάσεις εκτός Δομής. Ένα μεθοδολογικό εργαλείο

Έτος έκδοσης: 2008    Σελίδες: 128    Έχει εξαντληθεί

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται σε μια προσπάθεια προσέγγισης και βαθύτερης κατανόησης ενός σοβαρού προβλήματος των σύγχρονων κοινωνιών, της ύπαρξης ανθρώπων που κοιμούνται στο δρόμο.
Το φαινόμενο αυτό, ως φαινόμενο σε πλήρη εξέλιξη δτην τελευταία τριακονταετία στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, έκανε την εμφάνισή του και στη δική μας κοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία δεκαετία και είναι ανεξέλεγκτο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
Έτσι η ανάγκη για την ανάπτυξη της κοινωνικής παρέμβασης εκτός δομής (outsearch work) τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα επόμενα χρόνια.

Αρχείο pdf

Επιστροφή