Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2008

Έτος έκδοσης: 2009    Σελίδες: 128    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις της 16ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του έτους 2008, που αφορούν θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ

Αρχείο pdf

Επιστροφή