Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έτος έκδοσης: 2007    Σελίδες: 210    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Το αντικείμενο του οδηγού αυτού αφορά τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), για τα οποία είναι αρμόδιοι οι Δήμοι και οι Κοινότητας Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναφέρονται:
(α) οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(β) τα ζητήματα που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
(γ) τα θέματα που αφορούν το στάδιο της χορήγησης της άδειας ΚΥΕ, με την οποία και ολοκληρώνεται η σχετική αδειοδοτική διαδικασία.
(δ) η αντικατάσταση της άδειας, που οργανώνεται πλέον με τρόπο που περιορίζει τις περιπτώσεις επανάληψης της διαδικασίας εξ αρχής
(ε) τα θέματα των αφαιρέσεων ή ανακλήσεων αδειών, καθώς και οι σφραγίσεις ΚΥΕ
(στ) οι δυνατότητες διοικητικών προσφυγών και δικαστικής προστασίας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή