Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Εμπειρίες Διαπολιτισμικών δράσεων

Έτος έκδοσης: 2007    Σελίδες: 80    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ, Β' κύκλος υλοποίησης, Μέτρο 5.1, Υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο.
Βασικός στόχος του έργου ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ ήταν η ολοκληρωμένη υποστήριξη των αιτούντων άσυλο μέσω της υλοποίησης σειράς δράσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν σε όλα τα στάδια της ενταξιακής τους διαδικασίας.
Η έκδοση περιλαμβάνει διαπολιτισμικές δράσεις κοινωνικών ή άλλων φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή μη Κυβερνητικών οργανώσεων στην Ιταλία, τη Μάλτα, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Η έκδοση είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά).

Αρχείο pdf

Επιστροφή