ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα» ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης
σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών


Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή