ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Αναρτήσεις του ιστοχώρου

 • 14/10/2020
 • 02/09/2020
 • 24/08/2020
 • 01/08/2020
  • Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 - Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021
   [Ανακοίνωση] [Εφαρμογή]
 • 29/07/2020
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ)ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 8.074,64€ Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 20/04/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 24/06/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας βοθρολυμάτων Δήμου Τήλου» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 37.490,00 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 22/04/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας βοθρολυμάτων Δήμου Τήλου» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 28/06/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 48.536,12 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 22/04/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμών Μεγάλου Χωριού και Λιβαδίων Δήμου Τήλου» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 28/06/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.«ΑΝΑΠΛAΣΗ»Α.Ε. & Π & Χ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΜΕLCON ENGINEΕRING» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 67.390,00 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 27/04/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 19/08/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ- ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 19.421,46 € Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 05/05/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιάδειου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 19/08/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 26/08/2019
  • Προφίλ αγοραστή - Συμβάσεις - Δημόσια σύμβαση μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΔΙΑΔΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ανάδοχος: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 43.010,00 €. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 03/08/2021
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 28/04/2020
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την διαμόρφωση - επισκευή του κτηρίου Προσκόπων» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 23/07/2020
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από τη θέση Σικαμιά - Όρμος Άγιου Νικόλαου - Κλεισίδι)» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 06/08/2020
  • Προφίλ αγοραστή - Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 13/08/2020

Επιστροφή